Käyttöehdot ja evästeet

Päivitetty 2.7.2021

Sivuston ylläpitäjän yhteystiedot

info@liikeyritys.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään käyttäjän kommenttien julkaisemista varten ja asiakasviestintään. Annettuun sähköpostiin toimitetaan ohjeet, joilla henkilö voi osallistua arvontoihin tai muihin sivustolla mainittuihin palveluihin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Mikäli et halua saada meiltä viestejä, tai haluat poistaa julkaisemasi kommentit, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta sähköpostiin info@liikeyritys.fi. Julkaistun kommentin muokkaamista tai poistamista varten sinun tulee ilmoittaa kommentin yhteydessä annettu sähköpostiosoite. Tällä varotoimenpiteellä varmistamme, että olet kommentin luoja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot kaikista käyttäjistä, jotka ovat jättäneet kommentin lomakkeella:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjän antama kommentti

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut liikeyritys.fi sivuston kommenttilomakkeella tai lähettämällä sähköpostia. Tiedot rekisteröidään kotisivujen tietokantaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Henkilöillä joilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse (info@liikeyritys.fi).

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 2.7.2021 lukien.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä mainosten näyttämiseen ja sivuston kehittämiseen.

EvästeDomainTyyppiKuvaus (ENG)Kuvaus (FIN)Kesto
test_cookie.doubleclick.netAdvertisementThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user’s browser supports cookies.Tämän evästeen on asettanut doubleclick.net. Evästeen tarkoituksena on selvittää, tukeeko käyttäjän selain evästeitä.15 minutes
IDE.doubleclick.netAdvertisementUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.Google DoubleClick käyttää ja tallentaa tietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja muita mainoksia ennen vierailua verkkosivustolla. Tätä käytetään näyttämään käyttäjille mainoksia, jotka ovat heille osuvia käyttäjäprofiilin mukaan.1 year 24 days
i.openx.netAdvertisementThe purpose of the cookie is not known yet.Evästeen tarkoitus ei ole vielä tiedossa.1 year
KTPCACOOKIE.pubmatic.comAdvertisementThis cookie is set by pubmatic.com for the purpose of checking if third-party cookies are enabled on the user’s website.Tämän evästeen on asettanut pubmatic.com tarkistaakseen, ovatko kolmannen osapuolen evästeet käytössä käyttäjän verkkosivustolla.1 day
mc.quantserve.comAdvertisementThis cookie is associated with Quantserve to track anonymously how a user interact with the website.Tämä eväste liittyy Quantserveen seuratakseen nimettömästi, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa.1 year 1 month
CMID.casalemedia.comAdvertisementThe cookie is set by CasaleMedia. The cookie is used to collect information about the usage behavior for targeted advertising.Evästeen asettaa CasaleMedia. Evästettä käytetään tietojen keräämiseen kohdennetun mainonnan käyttökäyttäytymisestä.1 year
CMPS.casalemedia.comAdvertisementThis cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertisement purposes.Tämän evästeen on asettanut Casalemedia, ja sitä käytetään kohdistettuihin mainostarkoituksiin.3 months
uuid.innovid.comAdvertisementTo optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites such as what pages have been loaded.Mainoksen osuvuuden optimointi keräämällä vierailijatietoja useilta verkkosivustoilta, kuten ladatut sivut.3 months
KADUSERCOOKIE.pubmatic.comAdvertisementThe cookie is set by pubmatic.com for identifying the visitors’ website or device from which they visit PubMatic’s partners’ website.Pubmatic.com asettaa evästeen tunnistamaan kävijöiden verkkosivustot tai laitteet, joilla he vierailevat PubMaticin kumppanien verkkosivustolla.3 months
CMPRO.casalemedia.comAdvertisementThis cookie is set by Casalemedia and is used for targeted advertisement purposes.Tämän evästeen on asettanut Casalemedia, ja sitä käytetään kohdistettuihin mainostarkoituksiin.3 months
CMST.casalemedia.comAdvertisementThe cookie is set by CasaleMedia. The cookie is used to collect information about the usage behavior for targeted advertising.Evästeen asettaa CasaleMedia. Evästettä käytetään tietojen keräämiseen kohdennetun mainonnan käyttökäyttäytymisestä.1 day
uid.addthis.comAdvertisementThis cookie is used to measure the number and behavior of the visitors to the website anonymously. The data includes the number of visits, average duration of the visit on the website, pages visited, etc. for the purpose of better understanding user preferences for targeted advertisments.Tätä evästettä käytetään mittaamaan verkkosivuston kävijöiden määrää ja käyttäytymistä nimettömästi. Tiedot sisältävät käyntien lukumäärän, vierailun keskimääräisen keston verkkosivustolla, käydyillä sivuilla jne. Kohdennettujen mainosten käyttäjien mieltymysten ymmärtämiseksi paremmin.1 year 1 month
ab.agkn.comAdvertisementThis domain of this cookie is owned by agkn. The cookie is used for targeting and advertising purposes.Tämän evästeen tämän verkkotunnuksen omistaa agkn. Evästettä käytetään kohdistamiseen ja mainostamiseen.1 year
__gads.liikeyritys.fiAnalyticsThis cookie is set by Google and stored under the name dounleclick.com. This cookie is used to track how many times users see a particular advert which helps in measuring the success of the campaign and calculate the revenue generated by the campaign. These cookies can only be read from the domain that it is set on so it will not track any data while browsing through another sites.Tämän evästeen on asettanut Google ja se on tallennettu nimellä dounleclick.com. Tätä evästettä käytetään seuraamaan, kuinka monta kertaa käyttäjät näkevät tietyn ilmoituksen, joka auttaa mittaamaan kampanjan menestystä ja laskemaan kampanjan tuottamat tulot. Nämä evästeet voidaan lukea vain verkkotunnuksesta, johon se on asetettu, joten ne eivät seuraa mitään tietoja selatessaan muita sivustoja.1 year 24 days
__cf_bm.liikeyritys.fiFunctionalThis cookie is set by CloudFlare. The cookie is used to support Cloudflare Bot Management.Tämän evästeen on asettanut CloudFlare. Evästettä käytetään Cloudflare Bot Managementin tukemiseen.30 minutes
na_tc.addthis.comFunctionalThis cookie is set by the provider Addthis. This cookie is used for social media sharing tracking service.Tämän evästeen on asettanut toimittaja Addthis. Tätä evästettä käytetään sosiaalisen median jakamisen seurantapalveluun.1 year 1 month
na_id.addthis.comFunctionalThis cookie is set by Addthis.com to enable sharing of links on social media platforms like Facebook and TwitterAddthis.com on asettanut tämän evästeen mahdollistamaan linkkien jakamisen sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebook ja Twitter1 year 1 month
ouid.addthis.comFunctionalThe cookie is set by Addthis which enables the content of the website to be shared across different networking and social sharing websites.Eväste on Addthisin asettama, mikä mahdollistaa verkkosivuston sisällön jakamisen eri verkostoitumis- ja sosiaalisen jakamisen verkkosivustoilla.1 year 1 month
na_rn.dlx.addthis.comFunctionalThis cookie is used to recognize the visitor upon re-entry. This cookie allows to collect information on user behaviour and allows sharing function provided by Addthis.comTätä evästettä käytetään vierailijan tunnistamiseen palatessaan sisään. Tämä eväste antaa mahdollisuuden kerätä tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja mahdollistaa jakamistoiminnon, jonka tarjoaa Addthis.com1 month
na_sr.dlx.addthis.comFunctionalThis cookie is set by Addthis.com. This cookie is used for sharing of links on social media platforms.Tämän evästeen on asettanut Addthis.com. Tätä evästettä käytetään linkkien jakamiseen sosiaalisen median alustoilla.1 month
na_srp.dlx.addthis.comFunctionalThis cookie is used to recognize the visitor upon re-entry. This cookie allows to collect information on user behaviour and allows sharing function provided by Addthis.comTätä evästettä käytetään vierailijan tunnistamiseen palatessaan sisään. Tämä eväste antaa mahdollisuuden kerätä tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja mahdollistaa jakamistoiminnon, jonka tarjoaa Addthis.com1 minute
na_sc_e.dlx.addthis.comFunctionalThis cookie is used to recognize the visitor upon re-entry. This cookie allows to collect information on user behaviour and allows sharing function provided by Addthis.comTätä evästettä käytetään vierailijan tunnistamiseen palatessaan sisään. Tämä eväste antaa mahdollisuuden kerätä tietoja käyttäjien käyttäytymisestä ja mahdollistaa jakamistoiminnon, jonka tarjoaa Addthis.com1 month
__cfduid.cloudflare.comNecessaryThe cookie is used by cdn services like CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.Cdn-palvelut, kuten CloudFlare, käyttävät evästettä yksittäisten asiakkaiden tunnistamiseen jaetun IP-osoitteen takana ja suojausasetusten soveltamiseksi asiakaskohtaisesti. Se ei vastaa mitään verkkosovelluksen käyttäjätunnusta, eikä se tallenna henkilökohtaisia ​​tietoja.1 month
u.agkn.comOtherThe purpose of this cookie is targeting and marketing.The domain of this cookie is related with a company called Bombora in USA.Tämän evästeen tarkoitus on kohdistaa ja markkinoida. Tämän evästeen verkkotunnus liittyy Bombora-nimiseen yritykseen Yhdysvalloissa.1 year
d.quantserve.comPerformanceThis cookie tracks anonymous information on how visitors use the website.Tämä eväste seuraa nimettömiä tietoja siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa.3 months

Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan

Voit poistaa evästeitä ja muokata niiden hallintaa internetselaimen asetuksista. Voit estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Lisää tietoa evästeiden hallinnasta: http://www.aboutcookies.org/

Googlen mainosevästeet

Google käyttää evästeitä mainoksissa, joita se näyttää yhteistyökumppaniensa sivustoilla, kuten Google-mainoksia näyttävillä tai Googlen hyväksymiin mainosverkostoihin kuuluvilla sivustoilla. Kun käyttäjä vierailee Googlen kumppanin sivustolla, käyttäjän selaimeen voidaan tallentaa eväste.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, myös Google, käyttävät evästeitä. Niiden avulla ne näyttävät mainoksia sellaisten tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjän aiemmista vierailuista sivustollasi tai muilla sivustoilla.

Googlen mainosevästeiden avulla Google ja sen kumppanit voivat näyttää mainoksia käyttäjille niiden tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjien käynneistä liikeyritys.fi sivustolla ja/tai muilla sivustoilla.

Voit poistaa räätälöidyn mainonnan käytöstä Mainosasetuksissa.

Voit poistaa käytöstä räätälöityyn mainontaan liittyvät kolmannen osapuolen evästeet sivulla www.aboutads.info.